Herkkyys,  Itsensä kehittäminen

Oletko empaatikko?

*kirja saatu kustantajalta

Vaistoatko helposti muiden tunteet ja myös imet ne itseesi? Uuvutko helposti muiden seurassa, sillä koet vahvasti sen, mitä toisetkin kokevat? Kannatko helposti vastuuta – myös niistä asioista, joista sinun ei kuuluisi? Oletko erittäin intuitiivinen? Luetko helposti ihmisiä ja vaistoat esimerkiksi valehtelemisen? Mikäli vastasit kyllä, saatat olla empaatikko.

Luen mielelläni kaikkea herkkyyteen ja erityisherkkyyteen liittyvää kirjallisuutta. Suosikkejani ovat muun muassa Elaine N. Aronin teos ”Erityisherkkä ihminen” sekä Taina Laanen teos ”Vahvuutena herkkyys”. Nyt sain luettavaksi Anita Moorjanin teoksen ”Herkkyys on vahvuutta – empatian voima vaatimassa maailmassa”, jossa Moorjani puhuu herkkyydestä empatian näkökulmasta. Erityisesti teoksen alussa on monia mielenkiintoisia ajatuksia, joihin samaistun. Moni on empaatikko tietämättään ja kokee sen myötä uupumusta. Empaatikolla Moorjani tarkoittaa esimerkiksi henkilöä, joka käyttää paljon kuudetta aistiaan, vaistoaa muiden tunteita ja imee niitä helposti itseensä ja tuntee asioita tavallista syvemmin. Mikäli esimerkiksi vaistoat helposti toisen valehtelevan, sinuun sattuu kun toiseenkin koskee tai muuten imet itseesi myös toisten olotilan, olet luultavasti empaatikko.  

Moorjani puhuu teoksessaan muun muassa siitä, kuinka omista kyvyistään voi tehdä voimavaran sekä siitä, millaisia reaktioita ympäristöstä saattaa empaatikolle tulla. Moni empaatikko on saanut esimerkiksi kuulla, kuinka hänen pitäisi kasvattaa nahkaa tai jättää vaistonvaraiset huomionsa huomioimatta, kun toinen ei ole niitä huomannut, ei niitä voi olla olemassa. Moni empaatikko kuitenkin tunnistaa, että on ollut täysin oikeassa vaistoessaan tietyt asiat ja energiat ympärillään. Moni empaatikko on vaistonnut jo etukäteen mitä tuleman pitää tai on herkkä huomaamaan esimerkiksi toisten energioita tai valehtelua. Ne, ketkä eivät tällaisia vaistoa, pitävät sitä usein humpuukina tai silkkana onnekkaana arvauksena. Mutta empaatikot tietävät, ettei asia ole suinkaan näin. Itse uskon, että ihmiset paljastavat hienovaraisia vihjeitä olemuksellaan, eleillään ja äänensävyillään ja herkät tunnistavat ne. Epävarmuus tai vakuuttaminen kuuluvat äänensävystä ja itse tunnistan jonkun puheesta syntyvän epämääräisen oudon olon, jonka sanat jättävät jälkeensä. Usein näille omille tuntemuksille saa myöhemmin selityksen, kun kuuleekin että asia oli esimerkiksi täysin valhetta.  

Teoksessa on siis monia hyviä huomioita herkille ja omia vaistojaan kuunteleville empaatikoille itsensä ymmärtämiseen. Yksi tärkeimmistä seikoista mitä teos antaa on selitykset asialle itseymmärryksen pohjaksi. Mielestäni on tärkeintä, että itse ymmärtää mistä asia johtuu. Miksi itse on esimerkiksi niin vaistonvarainen tai miksi jokin tuntuu uuvuttavalta tai epämiellyttävältä – viis siitä, mitä ympäristö asiasta sanoo. Suosittelenkin teosta jokaiselle itseymmärryksen parantamiseksi!

Lähdeteos: Anita Moorjani: Herkkyys on vahvuutta – Empatian voima vaativassa maailmassa. Viisas elämä, 2022. Suomentanut: Teija Hartikainen.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.