Itsensä kehittäminen

Tunnelukot

Mitä sinä todella tarvitset? Tunnelukot ovat mielenkiintoinen teema, jonka pariin olen palannut jo useamman kerran. Ensimmäisen kerran teeman pariin minut johdatti suositus lukea Kimmo Takasen teos Tunne lukkosi. Takasen mukaan tunnelukko on lapsuudessa ja nuoruudessa opittu tapa reagoida, kokea, tuntea, ajatella ja käyttäytyä. Kun tunnelukko nykypäivänä aktivoituu, meissä virittyy lapsuutemme tunteita ja lukitumme tiedostamattamme toimimaan lapsuudessamme opittujen selviytymismallien mukaisesti. Tunnelukot saavat meidät lapsen kaltaisesti välttelemään, antautumaan ja hyökkäämään kohtaamissamme tilanteissa, mutta aikuisiällä nämä keinot ovat haitallisia ja toimivat itseämme vastaan. 

Takasen teos pohjautuu skeematerapiaan, joka tunnelukkojen työstämiseen kehitetty terapiamuoto. Skeematerapia on 1990-luvulla kehitetty 3.sukupolven integratiivinen terapiamuoto, joka yhdistää eri terapiamuotojen parhaita ominaisuuksia mm. kognitiivisesta, psykodynaamisesta ja ratkaisukeskeisestä terapiasta.

Tunnelukkoja syntyy meille jokaiselle. Yhteistä tunnelukkojen muodostumiselle on emotionaalisten perustarpeiden tyydyttymättömyys. Mikäli esimerkiksi yhteenkuuluvuuden, turvallisuuden tai itsensä toteuttamisen tarve ei tyydyty, seurauksena heräävien tunteiden, kuten ahdistuksen, ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden, ratkaisuksi muodostuu erilaisia tunnelukkoja. Tunteemme kohtaamalla ja tunnelukoista vapautumalla voimme löytää todellisen itsemme ja todelliset tarpeemme.

Takanen esittelee teoksessaan 18 erilaista tunnelukkoa: alistuminen, emotionaalinen estyneisyys, epäonnistuminen, hylkääminen, hyväksynnän haku, kaltoinkohtelu, kietoutuneisuus, oikeutus, pessimistisyys, rankaisevuus, riippuvuus, riittämätön itsekontrolli, suojaamattomuus, tunnevaje, uhrautuminen, ulkopuolisuus, vaativuus ja vajaavuus. Kirjasta löytyy testejä omien tunnelukkojen kartoittamiseen ja lisäksi omat tunnelukkonsa voi testata täällä.

On oivaltava ajatus, että tunteen takana on jokin tarve. Takasen mukaan jos kaikki tarpeemme tyydyttyisivät, meillä ei olisi mitään syytä olla esimerkiksi masentunut tai ahdistunut. Takala korostaa myös halujen ja tarpeiden eroa. Se mitä haluamme voi olla sitä mitä oikeasti tarvitsemme, mutta aina näin ei ole. Kaikkia haluja ei siis tarvitse eikä kannata toteuttaa ja pelkästään halujen perässä meneminen voi viedä meidät pahasti harhaan. Esimerkkinä näkisin itse kaikkien tavaroiden ostaminen – usein haluamme niitä, mutta tarvitsemmeko niitä? Tai tyydytämmekö ostamisella jotain muuta tarvetta?

On ollut erittäin mielenkiintoista tutustua omiin lukkoihin ja pohtia miten ne ohjaavat omaa elämää. Sain monta oivallusta siitä, millaisten linssien läpi sitä itse maailmaa oikein katsookaan. Tunnelukkotestin tekeminen nosti monta oivallusta itsessäni ja omissa toimintavoissani – ja monta oivallusta omasta lapsuudestani. Sanottakoon tähän väliin, että mielestäni lapsuuteni oli hyvä, eikä minulla ole mitään traumaattista taustaa, tunnelukkoja syntyy kaikille.

Huomaan itsessäni vahvasti esimerkiksi vaativuuden tunnelukkoa – kun kaikkea pitäisi, pitää ja on pakko tehdä. Vaativuuden tunnelukko väheksyy haluja ja sen sijaan kaikki näyttäytyy tehtävinä, vastuina ja velvollisuuksina. Kolahti. 

Takasen mukaan tunnelukot ovat kuin itseään toteutuvia ennusteita – esimerkiksi hylkäämisen tunnelukko johtaa hylätyksiä tulemiseen sillä tunnelukkojen vuoksi toteutamme samaa kaavaa esimerkiksi parisuhteissamme ja sabotoimme itse omaa elämäämme. Mielenkiintoista!

Mielenkiintoista on myös pohtia, millaisia tunnelukkoja sitä itse huomaamattaan omille lapsille mahdollisesti aiheuttaa. Millaisia vaikutuksia omalla toimilla vanhempana voi omiin lapsiin olla, millaista mallia minä itse annan omille lapsilleni. Pohdinkin, voisinko omia tunnelukkoja avaamalla vaikuttaa myös itseeni kasvattajana.

Tunnelukot ovat iso teema, johon on hyvä tutustua vähitellen. Omaan menneisyyteen tutustuminen on ollut antoisaa ja on hämmästyttävääkin, kuinka paljon menneisyys nykypäivään ja omiin nykyisiin toimintamalleihin vaikuttaa. Mutta ehkä omia tunnelukkoja avaamalla ja omia tarpeita tunnistamalla voisi ottaa askeleen hiukan onnellisempaan ja tyytyväisempään elämään.

Millaisia ajatuksia tämä teema herättää?

Pohdittavaksi:
  • Oletko sie tunnistanut ja työstänyt omia tunnelukkoja? 
Lähde:
Teos: Kimmo Takanen. Tunne lukkosi – vapaudu tunteiden vallasta. WSOY, 2011.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.